Projekt Marzena Filipczak

Klient wymagał strony internetowej, którą sam mógłby modyfikować i uaktualniać. Poprosił nas o ogólny instruktaż obsługi systemu CMS Joomla.

Detale Projektu

  • Project Manager: Robert Janek
  • Release Date: 10 Styczeń 2013
  • Klient: Marzena Filipczak
  • Kategoria: Design, Web development.

Strona www

Stworzyliśmy szablon prostej strony, gdzie od zaplecza zainstalowaliśmy dla klienta rozszerzenia, które pozwalają mu łatwo modyfikować zawartość.

Ilustracja mapy do książki

Klient zamówił również ilustrację do własnej książki. Mapa wykonana przez nas miała nawiązywać stylem do poprzednich książek.